Scroll Top
Крушево низ сите сетила.

Тим билдинг тура преку која учесниците имаа можност да испробаат адреналински искуства што ги нуди овој град и неговите локални херои – јавање коњи, откривање на Крушево преку Tresure Hunt и запознавање со хероините во туризмот – Жените од Крушево кои ги воведоа учесниците во еден поинаков свет на влашката култура и ги запознаа со некои од вкусовите по кои е познат највисокиот град на Балканот. Преку тим билдинг игрите учесниците успешно се запознаа и тоа запознавање продолжи со VIP забава. Незаборавниот дел од ова патување е секако пошумувањето направено од страна на самите учесници што им причини уште поголемо задоволство за својот придонес во еколошката смисла.

Организирани тим билдинзи
ЕКО ТИМ БИЛДИНГ НА БИСЛИМСКА КЛИСУРА
ТИМ БИЛДИНГ НА ШВАЈЦАРСКА КОМПАНИЈА НИЗ МАКЕДОНИЈА
ЕДНОДНЕВЕН ТИМ БИЛДИНГ ВО ВИНСКИОТ РЕГИОН
УНИКАТЕН АКТИВЕН ТИМ БИЛДИНГ ВО ОХРИД
Тридневен инсентив на брегот на Охридското Езеро
Активен и СПА викенд тим билдинг во Струга
Октомвриски Тим билдинг во Охрид, Вевчани и Калишта што ни покажа што е вистинска сплотеност и добра соработка
Еднодневно винско уживање во Демир Капија